Top
Itouchless.nl steunt stichting Water for Life
Itouchless.nl staat voor verantwoord ondernemen. Onze sensor kranen dragen bij aan vermindering van het waterverbruik. Schoon dinkwater is voor ons de normaalste zaak van de wereld maar een miljard mensen heeft geen toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater Om die reden steunt Itouchless.nl de stichting Water for Life. Dit doen wij dit jaar voor het eerst door een deel van onze winst te doneren aan dit goede doel. Een sensorkraan van Itouchless.nl is dus niet alleen een goede investering voor uzelf, u helpt er ook een ander mee.